การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
King of Gamers Season 3
ปิดลงแล้ว

ติดตามรายละเอียด กติกาการแข่งขันได้ที่
https://www.facebook.com/kingofgamersth